korepetycje z biologii                       KOREPETYCJE z:                        

biologii          (LO*TCH*matura rozszerzona i podstawowa*GM) 

  Posiadam uprawnienia EGZAMINATORKI MATURALNEJ w zakresie nauk przyrodniczych oraz BIOLOGII .

Jestem NAUCZYCIELKĄ dyplomowaną z tytułem magistra biologii  i nauk przyrodniczych (U.Śl.) oraz PEDAGOGIEM z 18-letnim stażem pracy w różnych typach szkół (od gimnazjum do prywatnego, renomowanego liceum ogólnokształcącego).

Specjalizuję się w przedmiotach ścisłych, głównie biologii.

 

Solidnie przygotowuję do MATURY Z BIOLOGII: efektywność powyżej 85 %
Gwarancja nauczenia !  
Katarzyna: tel. 501-891-350   (po godz.2030)
 
 
PROMOCJE i  OPINIE:       www-korepetycje-z-biologii.blog.onet.pl
 
miejsce zajęć: okolice BYTOMIA- ZABRZA
 
Zaufaj profesjonaliście- wiedza NAUCZYCIELSKA, a nie studencka lub naukowa-zapraszam!
 
 
 

Regulamin korepetycji/ kursów maturalnych z biologii.


 1. Korepetycji udziela wykwalifikowany pedagog- egzaminator- nauczyciel lub za indywidualną zgodą inna osoba. Kurs obejmuje w szczególności sposoby rozwiazywania zadań maturalnych.

 2. Zajęcia odbywają się w domu korepetytora i trwają 120 minut. W wyjątkowych przypadkach: 180 minut.

 3. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn korepetytora są odrabiane w najbliższym dogodnym dla kursanta terminie. Minimalna ilość zajęć: 50 (100 godzin).

 4. Korepetytor ma prawo odmówić dalszego udziału w kursie, jeżeli:

a. uczeń nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie

b. uczeń opuści zajęcia bez powiadomienia korepetytora

c. uczeń nagminnie opuszcza zajęcia, przy czym 3 krotne odwołanie zajęć przez ucznia może skutkować zakończeniem współpracy ( frekwencja poniżej 70% w r.szk.) oraz uczeń nie wykazuje chęci nadrobienia/ przełożenia zajęć

d. uczeń narusza warunki regulaminu

e. uczeń nie stosuje się do zaleceń korepetytora, nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie wypełnia zaleconych testów i zadań

f. testy weryfikacyjne i próbne matury pisane są na poziomie poniżej 70 %, a uczeń nie wykazuje chęci poprawy wyniku i nic w tym kierunku nie robi

g. ze względów organizacyjnych (np. problem z dostosowaniem terminarza zajęć)

 1. Korepetycje są potwierdzane przez korepetytora. Brak informacji zwrotnej ze strony ucznia/ rodzica jest równoznaczny z odwołaniem zajęć.

 2. Rodzic lub sam kursant jest zobowiązany do zgłoszenia korepetytorowi nieobecności ucznia na korepetycjach – (drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście)- w jak najszybszym terminie. Zajecia odbywają się SYSTEMATYCZNIE- zazwyczaj raz na tydzień i NIE PRZEPADAJĄ. Można jedynie PRZEŁOŻYĆ je na inny termin. Jeżeli odwołanie zajęć nastąpi z winy ucznia w terminie późniejszym niż 48h przed ustalonym terminem, kursant jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za zajęcia.

 3. Korepetycje prowadzone są indywidualnie, on-line lub w niewielkich grupach- w zależności od wybranej opcji.

 4. Korepetytor na bieżąco dostosowuje proces kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Posługuje się takimi metodami poznawania uczniów, które pozwalają na możliwie natychmiastowe wykrywanie powstających braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.

 5. Korepetytor zastrzega sobie prawo do częstego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów (mimo ukończenia 18 lat). Preferowana forma kontakru: e-mail.

 6. Korepetytor zabrania rozpowszechniania i kopiowania materiałów dydaktycznych (zwanych zestawem) otrzymywanych przez kursantów na zajęciach.

 7. Cennik za godzinę ( 60 minut) jest ustalany indywidualnie i zależy od rodzaju i poziomu korepetycji, kolejności i ilości zgłoszeń.

 8. Opłata może być wniesiona na konto firmowe, ale w terminie umożliwiającym jej otrzymanie przed zajęciami (3 dni wcześniej).

 9. Udzielane promocje zależą od daty rezerwacji zajęć. Szczegóły są ustalane indywidualnie.

 10. Na życzenie kursanta wystawiana jest faktura za korepetycje.

 11. Kaucja za rezerwację określonego terminu jest odliczana od pierwszych zajęć.

 12. Korepetytor zastrzega sobie możliwość zmiany stawki za godzinę w przypadku łamania regulaminu przez ucznia (punkt 4).

 13. Korepetytor zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych testów sprawdzających wiedzę / matur próbnych bez powiadomienia ucznia.

 14. Uczeń do każdych zajęć jest zobowiązany SOLIDNIE się przygotować. Na każde zajęcia obowiązuje materiał od samego początku wspólpracy.

 

KONTAKT: tel. 501-891-350
e-mail: biologia@10g.pl
www: www.korepetycje-z-biologii.blog.onet.pl
Konto firmowe: 91 1050 1243 1000 0090 7190 6540
ING Bank Śląski   


korepetycje.ekorki.pl | Szukaj korepetytora | Dodaj ogłoszenie | Mi-COM | |
wszystkie prawa zastrzeżone © ekorki.pl 2010